Skip to main content

Hoe wordt geld vernietigd?

Geld is een waardevol ruilmiddel dat we gebruiken om goederen en diensten te kopen. Na verloop van tijd kan geld echter verslijten of beschadigen. Op dat moment wordt het vervangen door nieuwe, bruikbare bankbiljetten en munten.

De rol van DNB

De Nederlandsche Bank (DNB) is de organisatie die verantwoordelijk is voor het geldbeheer in Nederland. DNB zorgt ervoor dat er voldoende geld in omloop is en dat het geld op de juiste manier wordt vernietigd.

Het vernietigen van geld gebeurt op een veilige wijze. DNB verzameld beschadigde of versleten bankbiljetten en munten en naar een speciale faciliteit gebracht. Daar is er een controle door speciale machines. Geld dat niet langer bruikbaar is, wordt vernietigd.

Waarom geld vernietigen?

Maar waarom vernietigen we geld in plaats van het simpelweg te bewaren? Het vernietigen van versleten of beschadigd geld zorgt ervoor dat de kwaliteit van het geld dat in omloop is hoog blijft. Als we oud of versleten geld blijven gebruiken, is het steeds moeilijker om te controleren of het geld echt is.

Geld wordt ook vernietigd in verband met veiligheid. Want dan weet DNB zeker dat oude biljetten niet in handen valt van criminelen. .

Filmpje: Hoe wordt geld vernietigd?

Een uitzending van Klokhuisntr 300x152 1