Skip to main content

Kinderklimaatakkoord

Op woensdag 23 juni 2021 is het eerste Kinderklimaatakkoord overhandigd op het Binnenhof in Den Haag.

Vijftien basisschoolkinderen die hebben meegedaan aan de Nationale Klimaattop 2021 overhandigden dit akkoord aan Ed Nijpels, voorzitter van het voortgangsoverleg Klimaatakkoord.

Wat ons Eurowijsneuzen weten over het klimaat, zie je in dit filmpje: