Dit is Isaac Jan Alexander Gogel (1792-1821). Hij bedacht een belastingsysteem waaraan iedereen moest betalen, maar waar wel gekeken werd naar wat iedereen kon betalen. In 1805 werden zijn ideeën wettelijk vastgelegd. Gogel is dus de bedenker van de huidige Nederlandse belastingen.