Er bestaan geen vaste regels over de hoogte van het zakgeld bedrag. Iedere ouder kan zelf bepalen of je zakgeld geeft, wanneer je begint met zakgeld geven en hoeveel zakgeld je je kind geeft. Richtlijnen zijn er wel, maar kijk vooral naar je eigen portemonnee en de afspraken die je maakt met betrekking tot het zakgeld. Is het zakgeld alleen bedoeld voor kleine aankopen? Of ook voor sparen en cadeautjes? Deze afspraken bepalen mede de hoogte van het zakgeld bedrag.

Wat geven familie en vrienden?

Vraag ook eens bij familie en vrienden hoeveel zakgeld zij geven. Of bij ouders van klasgenootjes of teamgenoten van de sportvereniging. Welke afspraken hebben zij gemaakt en welk bedrag hoort hierbij? Deze informatie helpt om een eigen keuze maken. Een keuze die past bij jouw portemonnee. Wil je weten wat kinderen op de basisschool gemiddeld per week krijgen? Download hier het zakgeld overzicht.

Maak gebruik van een zakgeldcontract

Heb je alle afspraken helder? Vul dan samen een zakgeldcontract in. Sowieso prettig omdat de afspraken dan duidelijk zijn. En een contract zorgt ervoor dat kinderen het onderwerp serieus nemen door het plaatsen van een handtekening. Zo leren kinderen spelenderwijs omgaan met geld. Enorm belangrijk want hier hebben ze de rest van hun leven voordeel van.

Geef jij zakgeld contant of digitaal? Lees hier hoe de meeste ouders het aanpakken.

Meer tips over zakgeld en financiele opvoeding? Volg Eurowijs op Facebook, Instagram en Pinterest.