Lang geleden bestond er geen geld. De mensen woonden toen in kleine dorpjes. Ze verbouwden zelf hun groenten en graan. Ook hadden ze hun eigen vee voor melk en vlees. Mensen verbouwden niet alleen hun eigen eten, maar ze zorgden ook zelf voor kleding voor de hele familie. Maar wat deed je toen als je koe wegliep of doodging en je dus geen melk of vlees meer had? Dan ging je naar een dorpsgenoot en probeerde je te ruilen. Zo ruilde je bijvoorbeeld vier schapen voor een koe. Of je ruilde acht kippen voor een geit. Als je mooie potten kon bakken maar geen kleding had dan kon je je potten voor een broek of een shirt ruilen. Dit heet ruilhandel.

Wil je ook weten hoe mensen vroeger spaarden? Kijk dan naar dit filmpje.