Skip to main content

Wat is de Europese Unie?

De Europese Unie (EU) is een samenwerkingsverband van landen in Europa dat in 1952 begon als de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS). Eerst bestond de EU uit zes landen: Duitsland, Frankrijk, Italië, België, Luxemburg en Nederland. Het belangrijkste doel was om vrede en stabiliteit in Europa te waarborgen na de verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog.

Verdrag van Maastricht

Een belangrijk moment in de geschiedenis van de EU vond plaats in 1992 met het ondertekenen van het Verdrag van Maastricht. Dit verdrag zorgde voor nieuwe afspraken. De EEG kreeg bijvoorbeeld een nieuwe naam, namelijk de Europese Unie (EU), en er werden afspraken gemaakt over verdere politieke, economische en sociale samenwerking tussen de lidstaten.

De Europese Unie en de euro

Een van de belangrijkste aspecten van de EU is de euro, de gemeenschappelijke munteenheid die in veel van de lidstaten wordt gebruikt. Het idee van een gezamenlijke munt was om het gemak van handel en reizen binnen de EU te vergroten. In 2002 werd de euro het officiële betaalmiddel in twaalf EU-landen. Sindsdien zijn meer landen toegetreden tot de eurozone.

Wat doet de Europese Unie?

Naast de euro en economische samenwerking houdt de EU zich bezig met vele andere zaken. Denk bijvoorbeeld aan het waarborgen van mensenrechten, het beschermen van het milieu, het bevorderen van onderwijs en cultuur. Maar ook het stimuleren van onderzoek en innovatie, het ontwikkelen van de digitale euro en het reguleren van handel en het bevorderen van vreedzame betrekkingen tussen landen.

Ook interessant voor jou:
welke keuze maak jij

Mag ik zelf mijn bank kiezen?

hoe werkt inflatie

Wat betekent rood staan?

geld geven

Waarom lenen mensen geld?